PERMISOS RELACIONATS AMB LA CURA
/media/dona/uploads/2019/02/22/permisos-relacionats-amb-la-cura-diptic_8MXZbI2.pdf

VAGA GENERAL FEMINISTA 8M 2019
Ca la dona
Assemblea vaga feminista Catalunya
Observatori de les dones
5 de febrer, jornada: DONES EN MOVIMENT. PARTICIPACIÓ I GÈNERE A LA CIUTAT
Curs telemàtic: Prevenció de la violència masclista en l'àmbit educatiu
Inscripció:  09/01/2019 - 18/01/2019
curs de pedagogies feministes. curs 2018-2019
V TROBADA: VAGA FEMINISTA 2019

Materials per descarregar

25 de novembre. JUNTES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.
25N. Per l'aplicació efectiva de la coeducació en la prevenció de les violències masclistes. 

 

Què passa si s'acaba el nomenament, si estic a l'atur..?
Dubtes abans de la maternitat:
Permís per gestació, risc durant l'embaràs, embaràs de risc, incapacitat temporal, ... 
Deducció per maternitat, "ajut per mares treballadores" 

Paternitat (4 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment abans del 5 de juliol de 2018

Paternitat (5 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment a partir del 5 de juliol de 2018
Permís de lactància
Per guarda legal d’un fill/filla menor de 12 anys
Reducció de jornada per cura de fill o filla menor de 6 anys

 
Procediment, model de sol·licitud
Exempció de l'IRPF del permís de maternitat
LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
educant per a la vida cerdanyola
Agraiment
Inclusiva