25 de novembre. JUNTES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.
25N. Per l'aplicació efectiva de la coeducació en la prevenció de les violències masclistes. 

 
Què passa si s'acaba el nomenament, si estic a l'atur..?

Dubtes abans de la maternitat:
Permís per gestació, risc durant l'embaràs, embaràs de risc, incapacitat temporal, ... 

Deducció per maternitat, "ajut per mares treballadores" 
Paternitat (4 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment abans del 5 de juliol de 2018
Paternitat (5 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment a partir del 5 de juliol de 2018
(Anterior a l'1 dabril 2019)
Permís de lactància
Per guarda legal d’un fill/filla menor de 12 anys
Reducció de jornada per cura de fill o filla menor de 6 anys

 
Procediment, model de sol·licitud
Exempció de l'IRPF del permís de maternitat
LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 5/2008 del 24 d'abril. Llei del dret de les dones a eradicar la vilència masclista

Canvi de normativa: Adjudicacions d'estiu.

Guia LGTBI
Guia per treballar la diversitat afectivo-sexual

Recull de propostes didàctiques per treballar als centres.
24 de maig. Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament
USTEC·STEs (IAC) Secretaria de la DONA
Número de visites avui: -