L'arribada d'un infant, totes les tasques relacionades amb la cura, i els permisos i llicències que se'n deriven encara estan fortament impregnades pels rols de gènere. 

 

Vam poder observar com:

 

 

 

 

 

Els estereotips i rols de gènere són creences, idees preconcebudes i prejudicis que s'han anat construint i transmetent culturalment en les societats al llarg del temps i que reparteixen atributs de les persones entre homes i dones, limitant les seves respectives expectatives de vida i possibilitats de desenvolupament personal.

 

 

Devolució IRPF. Aplicació de la sentència 1462/2018.
Dret a la devolució persones adscrites al mutualisme administratiu.
Canvi en els criteris per al càlcul de la lactància compactada
Canvi en l'aplicació de la compactació del permís de lactància
Lactància (aplicació naixements a partir de l'entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo)
Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (8 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment a partir de l’1 d’abril de 2019
Maternitat biològica (A partir de l'1 d'abril)
PERMISOS RELACIONATS AMB LA CURA
/media/dona/uploads/2019/02/22/permisos-relacionats-amb-la-cura-diptic_8MXZbI2.pdf

Què passa si s'acaba el nomenament, si estic a l'atur..?
Dubtes abans de la maternitat:
Permís per gestació, risc durant l'embaràs, embaràs de risc, incapacitat temporal, ... 
Deducció per maternitat, "ajut per mares treballadores" 

Paternitat (4 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment abans del 5 de juliol de 2018

Paternitat (5 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment a partir del 5 de juliol de 2018
(Anterior a l'1 dabril 2019)
Permís de lactància
Per guarda legal d’un fill/filla menor de 12 anys
Reducció de jornada per cura de fill o filla menor de 6 anys

 
Procediment, model de sol·licitud
Exempció de l'IRPF del permís de maternitat