Lactància (aplicació naixements a partir de l'entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo)
Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (8 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment a partir de l’1 d’abril de 2019
Maternitat biològica (A partir de l'1 d'abril)
PERMISOS RELACIONATS AMB LA CURA
/media/dona/uploads/2019/02/22/permisos-relacionats-amb-la-cura-diptic_8MXZbI2.pdf
25N. Per l'aplicació efectiva de la coeducació en la prevenció de les violències masclistes. 

 
Dubtes abans de la maternitat:
Permís per gestació, risc durant l'embaràs, embaràs de risc, incapacitat temporal, ... 
Deducció per maternitat, "ajut per mares treballadores" 
Exempció de l'IRPF del permís de maternitat

Canvi de normativa: Adjudicacions d'estiu.

Guia LGTBI
Guia per treballar la diversitat afectivo-sexual

Recull de propostes didàctiques per treballar als centres.