Canvi de normativa: Adjudicacions d'estiu.

Quan la maternitat està penalitzada... tenim un problema social!

R 1005/2017 del 8 de maig, un canvi de normativa que continua el següent curs...

Amb aquest canvi de normativa hi ha interines que han obtingut una vacant a les adjudicacions d’estiu que havia de començar l’1/9 i a qui el Departament d’ensenyament no els ha permès fer efectiu aquest contracte pel fet de gaudir del permís de maternitat o estar en situació d’incapacitat temporal i no complir els requisits.

Exigim polítiques feministes reals i tangibles, on prevalgui el principi d'EQUITAT.

 

Número de visites avui: -