Permís de lactància

Model de sol·licitud: lactància

Declaració jurada

Canvi en els criteris per al càlcul de la lactància compactada
Canvi en l'aplicació de la compactació del permís de lactància
Lactància (aplicació naixements a partir de l'entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo)
PERMISOS RELACIONATS AMB LA CURA
/media/dona/uploads/2019/02/22/permisos-relacionats-amb-la-cura-diptic_8MXZbI2.pdf
Permís de lactància