Permís de maternitat

Per ajudar-te a resoldre tots els dubtes, novetats que et puguin sorgir:

dona@sindicat.net

Devolució IRPF. Aplicació de la sentència 1462/2018.
Dret a la devolució persones adscrites al mutualisme administratiu.
Maternitat biològica (A partir de l'1 d'abril)
Dubtes abans de la maternitat:
Permís per gestació, risc durant l'embaràs, embaràs de risc, incapacitat temporal, ... 
Deducció per maternitat, "ajut per mares treballadores" 
Procediment, model de sol·licitud
Exempció de l'IRPF del permís de maternitat