Paternitat

Exigim l'ampliació de tots els permisos de cura. 

 

Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (8 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment a partir de l’1 d’abril de 2019

Què passa si s'acaba el nomenament, si estic a l'atur..?

Paternitat (4 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment abans del 5 de juliol de 2018

Paternitat (5 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment a partir del 5 de juliol de 2018
(Anterior a l'1 dabril 2019)
Exempció de l'IRPF del permís de maternitat