Reducció de jornada per cura fill/A

Reducció de jornada per cura de fill o filla. 

Model de sol·licitud:

model de sol·licitud reducció de jornada

Declaració jurada

PERMISOS RELACIONATS AMB LA CURA
/media/dona/uploads/2019/02/22/permisos-relacionats-amb-la-cura-diptic_8MXZbI2.pdf
Per guarda legal d’un fill/filla menor de 12 anys
Reducció de jornada per cura de fill o filla menor de 6 anys