Canvi en els criteris per al càlcul de la lactància compactada