Referències normatives i lleis

Devolució IRPF. Aplicació de la sentència 1462/2018.
Dret a la devolució persones adscrites al mutualisme administratiu.
Negociació a la Mesa Sectorial dels documents d'organització i gestió de centre del curs 2019-2020.
Seguiment del Pla per la igualtat en l'àmbit educatiu.
 
PERMISOS RELACIONATS AMB LA CURA
/media/dona/uploads/2019/02/22/permisos-relacionats-amb-la-cura-diptic_8MXZbI2.pdf
25N. Per l'aplicació efectiva de la coeducació en la prevenció de les violències masclistes. 
 
Exempció de l'IRPF del permís de maternitat
LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 5/2008 del 24 d'abril. Llei del dret de les dones a eradicar la vilència masclista
Número de visites avui: -